Hủy

Quan xa Tin tức

Tiền đổ về quỹ ESG

Tiền đổ về quỹ ESG

Xu thế gia tăng của dòng vốn đầu tư hướng đến yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (Environmental, Social and Governance - ESG).