Hủy

Quốc hữu hóa Tin tức

  • 06/02/2015 - 08:49

    VNCB: Hậu quốc hữu hóa sẽ là M&A

    Câu hỏi đặt ra sau khi VNCB bị quốc hữu hóa là số phận của ngân hàng sẽ ra sao, liệu có đủ sức phục hồi hay sẽ từ từ biến mất?
  • 14/05/2014 - 09:34

    Trung Quốc đo độ "hài hòa xã hội"

    Chỉ số mới ra đời trong bối cảnh Trung Quốc phải đối mặt với nhiều vấn đề, đặc biệt là sự đánh đổi giữa môi trường thiên nhiên và sự phát triển.