Hủy

Quy hop Tin tức

  • 07/08/2015 - 08:26

    TPHCM quy hoạch tổ hợp cảng 200ha

    Tổ hợp cảng có quy mô 200ha, 2km cầu cảng và xuất-nhập từ 120-150 triệu hàng hóa từ năm 2018 - 2020, trở thành một cụm cảng trọng yếu của thành phố.
  • 04/11/2014 - 06:57

    Tổng hợp kết quả kinh doanh quý III ngày 4/11

    BBC lãi 9 tháng gần 38 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch năm; HVG lãi 9 tháng 450 tỷ đồng, tăng 50%; HPG lãi trên 2.700 tỷ đồng trong 9 tháng nhưng có khoản nhận ủy thác đầu tư 450 tỷ đồng...