Hủy

Quỹ mạo hiểm Tin tức

  • 14/04/2022 - 07:27

    Ẩn số vốn startup Việt

    Dù được đánh giá tích cực nhưng dòng vốn lớn cho startup Vệt Nam vẫn có những ẩn số cần được mở.