Hủy

Sàn giao dịch kim loại Tin tức

  • 22/07/2013 - 21:55

    Châu Á đua nhau lập sàn vàng

    Sau khi Singapore lập sàn giao dịch vàng vật chất đầu tiên, Hàn Quốc cũng tuyên bố ý định mở sàn vàng vào năm tới.