Hủy

Sao Sáng Tin tức

  • 15/09/2012 - 07:42

    Apple tiếp tục thắng kiện Samsung

    Thẩm phán tại Ủy ban thương mại quốc tế (ITC) hôm qua 14/9 phán quyết sản phẩm iPod touch, iPhone và iPad của Apple không vi phạm bằng sáng chế thuộc sở hữu của Samsung.