Hủy

Sinh hoạt phí Tin tức

Chi phí đẩy chi phí

Chi phí đẩy chi phí

Áp lực chi phí sinh hoạt trong bối cảnh lạm phát trở thành áp lực cho nhiều vấn đề lớn của nền kinh tế.

  • 15/11/2012 - 21:38

    CPI Mỹ tháng 10 tăng chậm nhất 3 tháng

    Bộ Lao động Mỹ hôm nay 15/11 cho biết chi phí sinh hoạt tháng 10 tăng với tốc độ chậm nhất 3 tháng, cho thấy lạm phát Mỹ đang được kiểm soát.
Người Tiên Phong