Hủy

Sinh hoạt phí Tin tức

  • 15/11/2012 - 21:38

    CPI Mỹ tháng 10 tăng chậm nhất 3 tháng

    Bộ Lao động Mỹ hôm nay 15/11 cho biết chi phí sinh hoạt tháng 10 tăng với tốc độ chậm nhất 3 tháng, cho thấy lạm phát Mỹ đang được kiểm soát.