Hủy

South China Morning Post Tin tức

  • 19/06/2013 - 07:41

    Hơn 100 nghìn đô một bộ suit quý ông

    Một bộ suit hoàn hảo đính vàng 22 carat ở đường khâu trên mình áo và dát kim cương ở khuy cài được bán với giá 129 nghìn USD tại Hồng Kông.