Hủy

Startup Việt Nam Tin tức

Kỳ lân thật & thổi

Kỳ lân thật & thổi

Trả lại giá trị đích thực cho các kỳ lân, đó là mang lại thành quả cho các nhà đầu tư và đội ngũ sáng lập.

  • 23/06/2022 - 18:12

    Start không chịu Up

    Giai đoạn startup Việt Nam cần thay đổi tư duy trong con đường tiếp cận vốn cũng như thị trường...
  • 13/03/2021 - 08:00

    Tìm vốn cho startup

    Khó khăn do dịch bệnh khiến dòng vốn cho startup ngày càng chọn lọc hơn.
Người Tiên Phong