Hủy

Tác dụng phụ Tin tức

  • 07/11/2013 - 19:50

    Té là quỵ luôn

    Ước tính mỗi năm VN có khoảng 2 triệu người trên 65 tuổi té ngã. Tỷ lệ tử vong 5 năm sau té ngã lên đến 50%.