Hủy

Tầm quan trọng Tin tức

Tại sao TPP quan trọng đến vậy?

Tại sao TPP quan trọng đến vậy?

Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership - TPP) là một trong những hiệp định tham vọng nhất từ trước đến nay.