Hủy

Thạch cao Tin tức

  • 12/01/2015 - 08:21

    Thách thức của ngành cao su

    Một lần nữa, các DN cao su gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, hàng tồn kho cao, tổng cầu vẫn thấp, sức mua thị trường tụt giảm…