Hủy
Thế giới

Cách mà nền kinh tế thật sự hoạt động

Thứ Ba | 24/09/2013 18:56

Có 3 lực cơ bản dẫn dắt nền kinh tế đặt chúng lồng vào nhau sẽ chỉ ra chu kỳ kinh tế.
 
0

Ray Dalio quản lý quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới, Bridgewater Associates.Nhà quản lý quỹ xuất sắc thế giới đã tạo ra một chỉ dẫn để giải thích cách mà nền kinh tế thật sự hoạt động. Quỹ có một số lượng người đầu tư và theo dõi khổng lồ nên khi Ray Dalio phát biểu về thị trường, mọi người thường lắng nghe.


1


Đặt chúng lồng vào nhau sẽ chỉ ra chu kỳ kinh tế của chúng ta
Đặt chúng lồng vào nhau sẽ chỉ ra chu kỳ kinh tế của chúng ta


Giao dịch là nền tảng của nền kinh tế. Đơn giản là mua và bán - chúng ta giao dịch mọi lúc
Giao dịch là nền tảng của nền kinh tế. Đơn giản là mua và bán - chúng ta giao dịch mọi lúc   Bạn có thể giao dịch với tiền của bạn hay là tín dụng, và đó là tổng chi tiêu của bạn
Bạn có thể giao dịch với tiền của bạn hay là tín dụng, và đó là tổng chi tiêu của bạn


 Nếu bạn lấy tổng chi tiêu và chia nó cho tổng sản lượng, chúng ta sẽ có giá. "Nếu chúng ta có thể hiểu mọi giao dịch, chúng ta có thể hiểu toàn bộ nền kinh tế" Dalio nói.
Nếu bạn lấy tổng chi tiêu và chia nó cho tổng sản lượng, chúng ta sẽ có giá. "Nếu chúng ta có thể hiểu mọi giao dịch, chúng ta có thể hiểu toàn bộ nền kinh tế" Dalio nói.


Thị trường đơn giản là tất cả người mua và người bán giao dịch cùng một loại gì đó
Thị trường đơn giản là tất cả người mua và người bán giao dịch cùng một loại gì đó


Có hàng triệu thị trường khác nhau, và nền kinh tế bao gồm tất cả những giao dịch trong tất cả thị trường đó.
Có hàng triệu thị trường khác nhau, và nền kinh tế bao gồm tất cả những giao dịch trong tất cả thị trường đó.


 Con người, ngân hàng, doanh nghiệp và chính phủ tương tác với nhau thông qua giao dịch
Con người, ngân hàng, doanh nghiệp và chính phủ tương tác với nhau thông qua giao dịch


  Tại trái tim của nền kinh tế là ngân hàng trung ương, tổ chức điều hành lãi suất và cùng tiền tệ. Theo đó, ngân hàng trung ương tác động đến dòng chảy tín dụng.
Tại trái tim của nền kinh tế là ngân hàng trung ương, tổ chức điều hành lãi suất và cùng tiền tệ. Theo đó, ngân hàng trung ương tác động đến dòng chảy tín dụng.Và tín dụng là một phần thiết yếu
Và tín dụng là một phần thiết yếu


Nếu không có tín dụng, nền kinh tế hiện đại sẽ trông khác hẳn. Từ khi chúng ta có tín dụng, những người cho vay sử dụng nó để tạo thêm tiền và những người đi vay sử dụng nó để mua những thứ mà họ không có khả năng đáp ứng ở ngay thời điểm hiện tại.
Nếu không có tín dụng, nền kinh tế hiện đại sẽ trông khác hẳn. Từ khi chúng ta có tín dụng, những người cho vay sử dụng nó để tạo thêm tiền và những người đi vay sử dụng nó để mua những thứ mà họ không có khả năng đáp ứng ở ngay thời điểm hiện tại.


 Những người đi vay hứa sẽ trả lại tiền vay trong tương lai và cũng trả tiền lãi trên khoản tiền vay đó.
Những người đi vay hứa sẽ trả lại tiền vay trong tương lai và cũng trả tiền lãi trên khoản tiền vay đó.


Ngân hàng mở rộng tín dụng cho người vay và sau đó chúng trở thành nợ.
Ngân hàng mở rộng tín dụng cho người vay và sau đó chúng trở thành nợ.


Nợ là một trách nhiệm cho người đi vay, nhưng nó lại là tài sản của ngân hàng.
Nợ là một trách nhiệm cho người đi vay, nhưng nó lại là tài sản của ngân hàng.


Trong ngắn hạn, càng nhiều tín dụng thì càng tốt cho nền kinh tế bởi vì chi tiêu của người này là thu nhập của người khác. Nếu càng nhiều người sử dụng tín dụng nền kinh tế sẽ tăng trưởng.
Trong ngắn hạn, càng nhiều tín dụng thì càng tốt cho nền kinh tế bởi vì chi tiêu của người này là thu nhập của người khác. Nếu càng nhiều người sử dụng tín dụng nền kinh tế sẽ tăng trưởng.


Vì vậy, một người đi vay có uy tín trả nợ là một ai đó thỏa 2 điều kiện: vừa có khả năng hoàn trả vừa có tài sản cầm cố, thế chấp.
Vì vậy, một người đi vay có uy tín trả nợ là một ai đó thỏa 2 điều kiện: vừa có khả năng hoàn trả vừa có tài sản cầm cố, thế chấp.


Hoạt động vay mượn tạo ra chu kỳ.
Hoạt động vay mượn tạo ra chu kỳ.


Vấn đề khi những người vay mượn đó quá gần với đường "chu kỳ nợ ngắn hạn" để thật sự hiểu tác động của những quyết định vay mượn.
Vấn đề khi những người vay mượn đó quá gần với đường "chu kỳ nợ ngắn hạn" để thật sự hiểu tác động của những quyết định vay mượn.


Vấn đề tự nhiên của con người là họ muốn vay mượn để mua những thứ mà chúng ta muốn ở hiện tại. Cảm ơn tín dụng, chúng ta có thể luôn trả lại sau đó!
Vấn đề tự nhiên của con người là họ muốn vay mượn để mua những thứ mà chúng ta muốn ở hiện tại. Cảm ơn tín dụng, chúng ta có thể luôn trả lại sau đó!


  Thật khó để quay lại và nhìn nợ ngắn hạn với nợ dài hạn và sản lượng sản xuất.
Thật khó để quay lại và nhìn nợ ngắn hạn với nợ dài hạn và sản lượng sản xuất.


Nếu đó là một bức tranh u ám thì điều gì sẽ hiển thị trong một nền kinh tế mà không có tín dụng? Khi đó, con đường duy nhất để thúc đẩy chi tiêu (và tăng trưởng) sẽ là tăng năng suất.
Nếu đó là một bức tranh u ám thì điều gì sẽ hiển thị trong một nền kinh tế mà không có tín dụng? Khi đó, con đường duy nhất để thúc đẩy chi tiêu (và tăng trưởng) sẽ là tăng năng suất.


Nhưng chúng ta có một hệ thống tín dụng. Nếu tôi làm được 100.000 USD một năm, ngân hàng cho tôi mượn 10,000 USD tín dụng. Bây giờ tôi có 110.000 USD để chi tiêu. Và từ đó chi tiêu của tôi là thu nhập của bạn, giờ bạn đã kiếm được 110.000 USD và có thể mượn 11.000 USD từ ngân hàng.
Nhưng chúng ta có một hệ thống tín dụng. Nếu tôi làm được 100.000 USD một năm, ngân hàng cho tôi mượn 10,000 USD tín dụng. Bây giờ tôi có 110.000 USD để chi tiêu. Và từ đó chi tiêu của tôi là thu nhập của bạn, giờ bạn đã kiếm được 110.000 USD và có thể mượn 11.000 USD từ ngân hàng.


Và cứ thế. Chu kỳ tín dụng thúc đẩy tăng trưởng.
Và cứ thế. Chu kỳ tín dụng thúc đẩy tăng trưởng.


Nhưng ngân hàng trung ương không muốn mọi thứ ngoài tầm kiểm soát, và do vậy họ tăng và giảm lãi suất khi muốn khuyến khích hay hạn chế tổng tín dụng.
Nhưng ngân hàng trung ương không muốn mọi thứ ngoài tầm kiểm soát, và do vậy họ tăng và giảm lãi suất khi muốn khuyến khích hay hạn chế tổng tín dụng.


Bởi vì ngân hàng trung ương phải theo dõi gánh nặng nợ nần.
Bởi vì ngân hàng trung ương phải theo dõi gánh nặng nợ nần.


Lưu ý cái cách của năm 2008, gánh nặng nợ nần đã vượt tầm kiểm soát. Những điều kiện cho vay đã quá dễ dãi và người ta đã mượn tiền quá mức. Chỉ còn một con đường duy nhất để đi kể từ đây.
Lưu ý cái cách của năm 2008, gánh nặng nợ nần đã vượt tầm kiểm soát. Những điều kiện cho vay đã quá dễ dãi và người ta đã mượn tiền quá mức. Chỉ còn một con đường duy nhất để đi kể từ đây.


Khi mọi thứ bắt đầu quá đà, bạn có thể nhận lấy suy thoái và bất ổn xã hội.
Khi mọi thứ bắt đầu quá đà, bạn có thể nhận lấy suy thoái và bất ổn xã hội.


Hệ thống được kéo vào "thiết lập lại". Điều đó được gọi là deleveraging, và đó cũng là những gì diễn ra sau khủng hoảng tài chính.
Hệ thống được kéo vào "thiết lập lại". Điều đó được gọi là deleveraging, và đó cũng là những gì diễn ra sau khủng hoảng tài chính.


Bây giờ chúng ta muốn giảm tín dụng, nhưng vấn đề ngân hàng trung ương đã đẩy lãi suất về mức thấp.
Bây giờ chúng ta muốn giảm tín dụng, nhưng vấn đề ngân hàng trung ương đã đẩy lãi suất về mức thấp.


Những ngân hàng lo ngại nếu người đi vay có thật sự trả lại tiền.
Những ngân hàng lo ngại nếu người đi vay có thật sự trả lại tiền.


Có 4 cách để giảm nợ. Hầu hết mọi người có cảm giác thích thú với lựa chọn cuối (in tiền) bởi vì nó cảm giác tốt nhất trong ngắn hạn.
Có 4 cách để giảm nợ. Hầu hết mọi người có cảm giác thích thú với lựa chọn cuối (in tiền) bởi vì nó cảm giác tốt nhất trong ngắn hạn.


Một cách chúng ta giảm nợ nữa là thông qua tái cấu trúc nợ. Cơ bản, những ngân hàng thích có 1 chút gì đó hơn là không có gì.
Một cách chúng ta giảm nợ nữa là thông qua tái cấu trúc nợ. Cơ bản, những ngân hàng thích có 1 chút gì đó hơn là không có gì.


Chính phủ và người dân có thể cắt chi tiêu. Chúng ta biết điều này như sự thắt lưng buộc bùng. Chính phủ cũng có thể phân phối lại tài sản cho dân thường (main street), hi vọng rằng sẽ giúp tăng trưởng kinh tế khi người dân chi tiêu nhiều hơn.
Chính phủ và người dân có thể cắt chi tiêu. Chúng ta biết điều này như sự thắt lưng buộc bùng. Chính phủ cũng có thể phân phối lại tài sản cho dân thường (main street), hi vọng rằng sẽ giúp tăng trưởng kinh tế khi người dân chi tiêu nhiều hơn.


 Điều đó có nghĩa bạn phải rang thuế cho người giàu. Mọi người bắt đầu thù địch lẫn nhau.
Điều đó có nghĩa bạn phải rang thuế cho người giàu. Mọi người bắt đầu thù địch lẫn nhau.


Ngân hàng trung ương cũng mua tài sản tài chính và trái phiếu chính phủ. Điều này giúp nới lỏng hệ thống tiền tệ.
Ngân hàng trung ương cũng mua tài sản tài chính và trái phiếu chính phủ. Điều này giúp nới lỏng hệ thống tiền tệ.


Nước Mỹ đang làm thế và tiến trình đó được biết đến với tên "nới lỏng định lượng". Như bạn thấy, phản ứng với khủng hoảng tài chính này tương tự như những năm 1930.
Nước Mỹ đang làm thế và tiến trình đó được biết đến với tên "nới lỏng định lượng". Như bạn thấy, phản ứng với khủng hoảng tài chính này tương tự như những năm 1930.Vì vậy, những gì tạo một chu kỳ được gọi "beautiful" deleveraging?
Vì vậy, những gì tạo một chu kỳ được gọi "beautiful" deleveraging?Có sự cân bằng đúng đắn giữa những thước đo giảm phát (thắt lưng buộc bụng, tái cơ cấu nợ, phân phối lại thu nhập) và thước đo lạm phát (in tiền, chính sách mua trái phiếu của ngân hàng trung ương).
Có sự cân bằng đúng đắn giữa những thước đo giảm phát (thắt lưng buộc bụng, tái cơ cấu nợ, phân phối lại thu nhập) và thước đo lạm phát (in tiền, chính sách mua trái phiếu của ngân hàng trung ương).


Các bạn muốn thu nhập tăng nhanh hơn hợ, vì vậy quốc gia sẽ lại trở về trạng thái đáng tin cậy để cho vay. Những ngân hàng sẽ cho vay và người ta có thể vay mượn.
Các bạn muốn thu nhập tăng nhanh hơn hợ, vì vậy quốc gia sẽ lại trở về trạng thái đáng tin cậy để cho vay. Những ngân hàng sẽ cho vay và người ta có thể vay mượn.Kiểm tra suy nghĩ về thời điểm. Quá trình giảm nợ sẽ lâu dài, đôi khi được biết đến như "thập kỷ mất mát".
Kiểm tra suy nghĩ về thời điểm. Quá trình giảm nợ sẽ lâu dài, đôi khi được biết đến như "thập kỷ mất mát".


Với Dalio, đây là một mô thức quan trọng. nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và tăng trưởng năng lực sản xuất. Kết hợp 3 đường này lại bạn có thể biết chúng ta đã ở đâu, đang ở đâu và sẽ đi về đâu.
Với Dalio, đây là một mô thức (template) quan trọng. nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và tăng trưởng năng lực sản xuất. Kết hợp 3 đường này lại bạn có thể biết chúng ta đã ở đâu, đang ở đâu và sẽ đi về đâu.


Nếu nợ tăng nhanh hơn thu nhập, gánh nặng nợ nần sẽ đè nặng bạn.
Nếu nợ tăng nhanh hơn thu nhập, gánh nặng nợ nần sẽ đè nặng bạn.


 Nếu thu nhập tăng nhanh hơn năng lực sản xuất, cuối cùng rồi bạn sẽ trở nên kém cạnh tranh.
Nếu thu nhập tăng nhanh hơn năng lực sản xuất, cuối cùng rồi bạn sẽ trở nên kém cạnh tranh.


Trong dài hạn, nhân tố năng suất là quan trọng nhất. Tín dụng sẽ đến và đi nhưng năng suất vẫn leo lên ổn định. Điều đó đến cho cả những chính phủ và cho cả các cá nhân.
Trong dài hạn, nhân tố năng suất là quan trọng nhất. Tín dụng sẽ đến và đi nhưng năng suất vẫn leo lên ổn định. Điều đó đến cho cả những chính phủ và cho cả các cá nhân.

Nguồn Vietstock

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO