Quốc hội đã thông qua đề nghị của Thủ tướng Thongsing Thammavong về công tác nhân sự của bộ máy Chính phủ.

Theo đó, tiến sỹ Bounpone Bouttanavong, Ủy viên Bộ chính trị Trung ương Đảng được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng.

Tiến sỹ Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ chính trị Trung ương Đảng được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao.

Trung tướng Sengnouan Xayalath, Bí thư Trung ương Đảng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tiến sỹ Sinlavong Khoutphaythoun, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đi nhận nhiệm vụ mới tại Thủ đô Vientiane.

Tiến sỹ Sonexay Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tiến sỹ Nam Vinhaket, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng thường trực Văn phòng Chính phủ nhận nhiệm vụ mới ở tỉnh Attapeu./.