Hủy

The thong nhat Tin tức

  • 09/10/2015 - 10:31

    GTN đã thâu tóm 75% Vinatea

    Hội đồng quản trị GTN còn thông qua việc thoái vốn toàn bộ 51% tại CTCP Xây dựng Hạ tầng Thống Nhất.