Hủy

Thi truong my Tin tức

  • 23/11/2023 - 16:43

    Khủng hoảng nhà ở tại châu Âu

    Chi phí vật tư xây dựng tăng vọt do lãi suất cao đã khiến việc xây dựng nhà ở tại khu vực châu Âu giảm mạnh trong 16 tháng qua.