Hủy

Thị trường trái phiếu Việt Nam Tin tức

  • 30/07/2013 - 16:12

    VBMA: Sẽ có trung tâm thông tin trái phiếu cho DN

    Thị trường trái phiếu Việt Nam đã những bước phát triển nhanh cả về chất và lượng trong thời gian qua, với quy mô tăng trưởng chiếm tỷ trọng khoảng 20,5% GDP và được đánh giá là thị trường có tốc độ phát triển nhanh nhất trong các quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á trong năm 2012.
Người Tiên Phong