Hủy

Thiên Chúa Giáo Tin tức

  • 04/09/2014 - 11:27

    CEO phải lên Thiếu Lâm Tự đi thiền

    Cái nôi của Thiếu Lâm Quyền đang mở các khóa thiền cao cấp hướng đến giới kinh doanh. So với một khóa MBA, tiền trả cho khóa này rẻ hơn nhiều.