Hủy

Thừa của Tin tức

  • 21/11/2013 - 21:55

    Mua hôm nay, thua hay thắng?

    Phiên hôm nay có khối lượng giao dịch đột biến, lớn hơn 150% trung bình 20 phiên và quan trọng hơn đó là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.