Hủy

Thuỷ hải sản Tin tức

  • 25/08/2023 - 14:25

    Trung Quốc cấm hải sản từ Nhật

    Nhật đinh ninh việc xả nước đã qua xử lý là an toàn và cần thiết để giải phóng không gian tại nhà máy điện hạt nhân đang bị tê liệt.