Hủy

Tính thanh khoản Tin tức

Đừng vì Bitcoin mà quên Blockchain

Đừng vì Bitcoin mà quên Blockchain

Sử dụng Blockchain để chia nhỏ quyền sở hữu của bất động sản sẽ tăng tính thanh khoản của sản phẩm này một cách đáng kể.