Hủy

Tổ chức quốc tế Tin tức

  • 26/05/2014 - 20:47

    Kenan mở văn phòng ở Hà Nội

    Tổ chức quốc tế Kenan Institute Asia (Kenan) công bố khai trương văn phòng ở Hà Nội nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của Việt Nam.