Hủy

Trà Lĩnh Tin tức

Cơ hội mới từ sâm Ngọc Linh

Cơ hội mới từ sâm Ngọc Linh

Thân và rễ sâm Ngọc Linh có đến 52 saponin, chất quyết định tác dụng dược lý của nhân sâm. Trong khi đó, sâm Hàn, Mỹ và Nhật chỉ có 26 saponin.

  • 22/12/2012 - 14:53

    Mai Linh sẽ bán tài sản để trả nợ

    Trong 1 - 2 năm tới, Mai Linh sẽ thanh lý tài sản hiện có như bất động sản, cơ sở vật chất tại các địa phương,...để giải quyết các khoản nợ.
Người Tiên Phong