Hủy

Trầm kỳ Tin tức

Bí ẩn trầm kỳ

Bí ẩn trầm kỳ

Người Nhật đã xây dựng cả một nền văn hóa nghệ thuật thưởng thức trầm kỳ mang tên Hương đạo (Kodo).

  • 07/11/2013 - 20:01

    Google chặn NSA nghe lén

    Google tiến hành mã hóa dòng thông tin truyền giữa các trạm dữ liệu kết nối sau khi biết NSA đã thâm nhập đường truyền không cho phép.