Hủy

Trời biển Tin tức

  • 24/10/2013 - 16:54

    Quỹ trái phiếu tìm cách tự bảo vệ

    Biến động của một mã trái phiếu trong danh mục cũng sẽ làm NAV của quỹ biến động mạnh, nếu quỹ không có giải pháp tự bảo vệ mình.
Người Tiên Phong