Hủy

Trung tá Tin tức

  • 08/06/2017 - 08:30

    Gánh xiếc làm sao để sống?

    À Ố Show đã phải đầu tư khoảng 20 tỉ đồng và mất thêm 6 tỉ đồng bù lỗ trong năm đầu tiên ra mắt.