Hủy

Tỷ phú USD Tin tức

  • 03/10/2014 - 06:59

    USD giảm sau cuộc họp chính sách ECB

    Lần đầu tiên trong 8 ngày, euro tăng giá so với USD sau khi chủ tịch ECB không đề cập đến chương trình kích thích thông qua mua trái phiếu chính phủ.
Người Tiên Phong