Hủy

Ủy viên Bộ Chính trị Tin tức

  • 21/09/2014 - 14:51

    Lâm Đồng có Bí thư Tỉnh ủy mới

    Ông Nguyễn Xuân Tiến, UVTW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.
XOR, XOR Việt Nam