Hủy

VCBS Tin tức

  • 31/10/2016 - 12:30

    Tỉ giá sẽ tăng vào cuối năm?

    BMI cho rằng tỉ giá có thể đạt 22.600 VND/USD vào cuối quý IV/2016 và sẽ lập đỉnh mới 23.200 VND/USD vào cuối năm 2017.
  • 15/06/2015 - 15:25

    VCBS có Chủ tịch mới

    Ông Phạm Thanh Hà được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên thay ông Phạm Quang Dũng.