Hủy

Việt kiều pháp Tin tức

Người Việt bốn phương (số 657)

Người Việt bốn phương (số 657)

Tính đến cuối tháng 6.2019, tổng số người nước ngoài tại Nhật là 2,82 triệu người, tăng 3,6% so với thời điểm cuối tháng 12.2018, mức cao nhất từ trước tới nay.