Hủy

Vùng cấm bay Tin tức

  • 05/11/2012 - 14:11

    Trung Quốc tăng đầu tư vào Mỹ

    Kể từ sau thời kỳ khủng hoảng năm 2008, các doanh nghiệp Trung Quốc bắt đầu đi tìm lợi nhuận nhiều hơn từ thị trường Mỹ thông qua đầu tư.
XOR, XOR Việt Nam