Hủy

Xe chở hàng Tin tức

  • 09/12/2013 - 16:26

    Xe tàn, người lão

    Có lẽ chạy xe đạp thồ là một trong những nghề đặc biệt, đến nay hình như chỉ còn tồn tại ở Huế, và trở thành một nét văn hóa của đất Cố đô.