Hủy

Xe lửa Tin tức

Lừ đừ như đường sắt

Lừ đừ như đường sắt

Đường sắt không có sự cạnh tranh nên ngày một kém chất lượng, mất dần thị phần là tất yếu.

  • 19/05/2014 - 11:32

    Chuẩn bị xây cầu Việt Trì mới

    Tổng mức đầu tư của dự án (giai đoạn trước mắt) là hơn 1.900 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là hơn 1.104 tỷ đồng.