Hủy

Y theo Tin tức

  • 24/08/2018 - 14:30

    Lãnh đạo theo nguyên tắc

    Cuốn sách này sẽ hướng chúng ta vào các nguyên lý trường tồn theo thời gian và luôn hiệu quả bất chấp điều gì.
  • 16/11/2016 - 12:30

    Công nghệ đầu tư dựa trên thuật toán

    Nhiều nhà đầu tư đặt cược rằng máy tính, vốn không bị chi phối bởi cảm xúc con người trong việc ra quyết định, sẽ giúp họ kiếm tiền tốt hơn.