Hủy

YEG Tin tức

  • 28/08/2019 - 08:00

    Yeah1 từ đỉnh đến đáy

    Cổ phiếu YEG của Yeah1 trải qua giai đoạn “từ đỉnh tới đáy” và đang nỗ lực thay đổi tình hình.
  • 09/03/2019 - 06:01

    Yeah1 và kịch bản xấu nhất

    Theo HSC, Yeah1 có thể phải hạch toán lỗ 12 triệu USD cho khoản đầu tư vào ScaleLab nếu việc đàm phán với YouTube thất bại.