Hủy

YEG Tin tức

 • 28/08/2019 - 08:00

  Yeah1 từ đỉnh đến đáy

  Cổ phiếu YEG của Yeah1 trải qua giai đoạn “từ đỉnh tới đáy” và đang nỗ lực thay đổi tình hình.
 • 09/03/2019 - 06:01

  Yeah1 và kịch bản xấu nhất

  Theo HSC, Yeah1 có thể phải hạch toán lỗ 12 triệu USD cho khoản đầu tư vào ScaleLab nếu việc đàm phán với YouTube thất bại.
 • 29/01/2019 - 22:00

  89% doanh thu của Yeah1 đến từ YouTube

  Sau khi liên tục công bố các thương vụ M&A đình đám chỉ trong một thời gian ngắn, Yeah 1 vừa đưa ra kết quả kinh doanh với nhiều bất ngờ.