Hủy

200% Tin tức

  • 30/01/2015 - 13:45

    Ẩn số KDC

    Việc đặt cược vào cổ phiếu KDC tại thời điểm này khá rủi ro khi các thông tin còn chưa rõ ràng và cổ đông lớn liên tục bán tháo cổ phiếu.