Hủy

Athens Tin tức

 • 17/07/2013 - 16:37

  Hy Lạp lại sắp cạn tiền?

  Hy Lạp sẽ cần thêm 10 tỷ euro (13,1 tỷ USD) vào tháng 9 để lấp đầy khoảng trống ngân sách nếu muốn tiếp tục được giải ngân viện trợ.
 • 02/07/2013 - 16:17

  Châu Âu ra tối hậu thư cho Hy Lạp

  Hy Lạp có 3 ngày để chứng minh cho họ có thể tuân thủ các điều kiện trong gói cứu trợ quốc tế nếu muốn nhận tiếp viện trợ, EU tuyên bố.
 • 15/03/2013 - 09:11

  Hy Lạp khó trở thành Ireland thứ 2

  Viện tài chính quốc tế (IIF) cho biết Hy Lạp sẽ cần cứu trợ nhiều hơn, đồng thời khẳng định Athens khó lặp lại câu chuyện thành công của Ireland.