Hủy

Athens Tin tức

 • 17/07/2013 - 16:37

  Hy Lạp lại sắp cạn tiền?

  Hy Lạp sẽ cần thêm 10 tỷ euro (13,1 tỷ USD) vào tháng 9 để lấp đầy khoảng trống ngân sách nếu muốn tiếp tục được giải ngân viện trợ.
 • 02/07/2013 - 16:17

  Châu Âu ra tối hậu thư cho Hy Lạp

  Hy Lạp có 3 ngày để chứng minh cho họ có thể tuân thủ các điều kiện trong gói cứu trợ quốc tế nếu muốn nhận tiếp viện trợ, EU tuyên bố.
 • 15/03/2013 - 09:11

  Hy Lạp khó trở thành Ireland thứ 2

  Viện tài chính quốc tế (IIF) cho biết Hy Lạp sẽ cần cứu trợ nhiều hơn, đồng thời khẳng định Athens khó lặp lại câu chuyện thành công của Ireland.
Người Tiên Phong