Hủy

Bản trích Tin tức

  • 16/04/2013 - 09:44

    Yên giảm trước cuộc họp của G20

    Yên giảm khi các nhà đầu tư kỳ vọng Nhật Bản sẽ vượt qua áp lực từ G20 về những chỉ trích cố tình làm đồng yên suy yếu của nước này.