Hủy

Bảo hiểm tiền gửi Tin tức

Chặt vòi sở hữu chéo ngân hàng

Chặt vòi sở hữu chéo ngân hàng

Khi những số liệu tài chính chưa được minh bạch, rõ ràng thì ma trận sở hữu chéo vẫn chưa tìm được liều thuốc chữa trị đặc hiệu.

  • 08/08/2014 - 07:27

    World Bank cho Ukraine vay 500 triệu USD

    Mục đích của chương trình cho vay là nhằm giúp Ukraine "cải thiện hiệu quả hệ thống ngân hàng Ukraine và chống lại những rủi ro từ bên trong lẫn bên ngoài".