Hủy
Kinh Doanh

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được mua tín phiếu NHNN như tổ chức tín dụng

Thứ Hai | 08/09/2014 17:22

Thông tư 24 có hiệu lực kể từ ngày 24/10/2014 được áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi...
 
Ngày 6/9/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 24/2014/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Thông tư 24 có hiệu lực kể từ ngày 24/10/2014 được áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô; người được bảo hiểm tiền gửi; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Với 3 Chương, 16 Điều, Thông tư quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Thông tư, nội dung chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi hợp nhất, sáp nhập...

Thông tư cũng quy định về phí bảo hiểm tiền gửi bao gồm quy định về thời hạn nộp phí bảo hiểm tiền gửi và tính phí bảo hiểm tiền gửi. Quy định về việc chi trả bảo hiểm tiền gửi gồm thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, thủ tục trả tiền bảo hiểm và việc thu hồi số tiền bảo hiểm phải trả từ tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Ngoài ra, còn quy định về việc mở và sử dụng tài khoản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại ngân hàng và NHNN. Quy định về việc mua tín phiếu NHNN của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Theo đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được mở tài khoản tại NHNN để gửi tiền từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi và hưởng mức lãi suất do Thống đốc NHNN quyết định trong từng thời kỳ. Thủ tục mở tài khoản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại NHNN được thực hiện như quy định về thủ tục mở tài khoản thanh toán cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại NHNN.

Về việc mua tín phiếu, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thực hiện như đối với tổ chức tín dụng theo quy định hiện hành về phát hành tín phiếu NHNN. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thanh toán tín phiếu NHNN khi đến hạn, được mua, bán tín phiếu NHNN với ngân hàng thương mại, công ty tài chính.

Nguồn Theo DVO/SBV


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới