Hủy

BIC Tin tức

  • 31/10/2014 - 17:48

    BIC có Tổng giám đốc mới

    Ông Trần Hoài An - Phó Tổng Giám đốc BIC giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay thế cho ông Tôn Lâm Tùng từ ngày 01/11/2014.
  • 31/10/2014 - 07:34

    Tin vắn chứng khoán ngày 31/10

    HĐQT BIC phê duyêt chủ trương bổ nhiệm ông Trần Hòa Anh làm TGĐ mới, Roadshow Vietnam Airlines tại tp. Hồ Chí Minh...