Hủy
Kinh Doanh

BIC lãi quý II tăng 25% nhờ doanh thu bảo hiểm tăng

Thứ Hai | 28/07/2014 12:32

Lũy kế 6 tháng, công ty đạt 48,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
 
Tổng công ty bảo hiểm BIDV (mã BIC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2014.

Với doanh thu thuần bảo hiểm tăng mạnh hơn mức tăng chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động bảo hiểm quý II đạt gần 69 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ.

Ngược lại, lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính đạt hơn 25 tỷ đồng, giảm12%. Lợi nhuận khác không đáng kể.

Chi phí quản lý tăng 18% so với cùng kỳ, lên hơn 60 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 38% so với cùng kỳ, đạt hơn 26 tỷ đồng.

Lý giải lợi nhuận tăng, BIC cho biết chủ yếu do tăng trưởng lợi nhuận thu được từ khoản đầu tư góp vốn vào công ty con Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) (BIC sở hữu 65%) và thu được từ các khoản đầu tư cổ phiếu tăng so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BIC đạt hơn 67 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bằng 52% kế hoạch năm (130 tỷ đồng). EPS đạt 712 đồng.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng

Các khoản tiền và tương đương tiền tại 30/6/2014 là 262 tỷ đồng, tăng 203 tỷ đồng so với đầu năm. Đầu tư ngắn hạn là 1.055 tỷ đồng, trong đó có 980 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn bằng VND và USD tại ngân hàng.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO