Hủy
Kinh Doanh

Công ty mẹ BIC lãi 27 tỷ đồng trong quý III, giảm 10% so với cùng kỳ

Thứ Ba | 21/10/2014 11:20

Lũy kế 9 tháng, công ty lãi 67,6 tỷ đồng, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2013.
 
Quý III/2014, tổng doanh thu kinh doanh bảo hiểm và doanh thu tài chính của công ty mẹ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BIC) là 206 tỷ đồng, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm chiếm đến 88%, đạt 180 tỷ đồng. Doanh thu tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2013.

Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2014 giảm 19% so với quý III/2013, đạt gần 26 tỷ đồng.

Tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm và chi phí hoạt động tài chính là 137 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Mặc dù chi phí quản lý giảm 18 tỷ đồng nhưng doanh thu giảm và tổng chi phí hai hoạt động nói trên tăng thêm 22 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế giảm 10% so với cùng kỳ, chỉ đạt 27 tỷ đồng.

Công ty mẹ BIC giải thích nguyên nhân lợi nhuận giảm là do lãi suất tiền gửi giảm nên lợi nhuận từ các khoản tiền gửi giảm.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu là 578 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% còn lợi nhuận sau thuế đạt 67,6 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ.

Cuối quý III/2014, tổng tài sản đạt 2.244 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 22 tỷ đồng lên 37 tỷ đồng. Các khoản đầu tư ngắn hạn tăng thêm gần 100 tỷ đồng, chủ yếu là tăng khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng tiền đồng.

Chỉ tiêu

Quý III năm 2014

Quý III năm 2013

Thay đổi

Lũy kế năm 2014

Lũy kế năm 2013

Thay đổi

Doanh thu thuần KDBH

180.39

175.48

2.8%

486.13

466.55

4.2%

Doanh thu HĐTC

25.71

31.56

-18.5%

91.62

104.80

-12.6%

Tổng chi phí HĐKDBH

132.71

111.87

18.6%

347.92

315.94

10.1%

Chi phí HĐTC

4.10

2.54

61.4%

11.48

16.29

-29.5%

Chi phí quản lý

35.25

53.27

-33.8%

132.77

149.33

-11.1%

Lợi nhuận sau thuế

27.06

29.90

-9.5%

67.60

69.21

-2.3%

EPS (đồng)

-

977

1,056

-7.5%

Kết quả kinh doanh quý III/2014 của công ty mẹ BIC (Nguồn: HSX)
Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO