Hủy

Cảm hứng Tin tức

“7 chú lùn” công sở

“7 chú lùn” công sở

Mức độ cống hiến cho công việc của nhân viên có mối liên quan rất lớn đến thành công của doanh nghiệp.

  • 05/03/2014 - 07:05

    Ralph Vaessen: Nhìn đời từ lăng kính Haute Couture

    Chỉ có cá tính và sáng tạo mới giúp Isarel, một đất nước non trẻ, diện tích nhỏ hơn Việt Nam 12 lần, không tài nguyên, luôn nằm trên lằn ranh hòa bình mong manh, trở thành một dân tộc hùng mạnh chi phối lĩnh vực công nghệ toàn cầu.