Hủy

Chủ dự án Tin tức

  • 04/06/2013 - 10:25

    M&A sân golf là bán thực tại, mua tương lai

    Trong bối cảnh kinh doanh sân golf gặp khó khăn, việc nhiều nhà đầu tư nội bỏ tiền để thế chỗ nhà đầu tư ngoại trong các dự án sân golf có thể tạo ra sắc thái mới cho lĩnh vực kinh doanh này.