Hủy

Chưa thanh toán Tin tức

  • 10/09/2013 - 17:14

    Mai Linh giải thể công ty cà phê

    Với lý do triển khai dự án không đạt hiệu quả, Mai Linh Miền Trung thông báo giải thể Công ty TNHH Cà phê Arabica Mai Linh.