Hủy

Chuẩn bị Tin tức

  • 10/06/2014 - 08:58

    Ninh Thuận có Chủ tịch tỉnh mới

    Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016.