Hủy

Columbia Tin tức

  • 14/08/2013 - 21:22

    10 đồng tiền rẻ nhất thế giới

    Bằng cách so sánh giá trị quy đổi của một đồng tiền ra bảng Anh, Telegraph cho rằng tiền Việt có giá thấp nhất khi 33.000 đồng mới đổi được một bảng.
XOR, XOR Việt Nam