Hủy

Đá ngầm Tin tức

Mưu đồ mới của Trung Quốc

Mưu đồ mới của Trung Quốc

Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) không cho phép biến bãi đá ngầm hoặc bãi cạn thành một hòn đảo.