Hủy

Đại học Chicago Tin tức

Fed trước câu hỏi về

Fed trước câu hỏi về "lãi suất mờ"

Fed sẽ phải chính xác, thận trọng và minh bạch hơn để làm giảm chênh lệch giữa lãi suất điều hành với lãi suất mờ và để những cơn chấn động không xảy ra trên thị trường tài chính.